Chúng tôi đang sử dụng cookies để nâng cao trả nghiệm của bạn tại trang website của khách sạn. Khi tiếp tục truy cập trang website này, đồng nghĩa với việc bạn đông ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cookies. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo thông tin  CookiesOK

Club InterContinental Lounge - Thông báo

Chúng tôi trân trọng thông báo đến quý khách về việc Club InterContinental Lounge sẽ tạm thời ngưng hoạt động.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi +84 258 3887777 hoặc email info@icnhatrang.com

XEM TẤT CẢ

Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn