We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

Club InterContinental Lounge - Thông báo

Chúng tôi trân trọng thông báo đến quý khách về việc Club InterContinental Lounge sẽ tạm thời ngưng hoạt động kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Thay vào đó, tất cả dịch vụ Club InterContinental sẽ được phục vụ tại Lobby Lounge của chúng tôi trong thời gian này. Chúng tôi rất cám ơn sự thông cảm của quý khách.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi +84 258 3887777 hoặc email info@icnhatrang.com

Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn