We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

Đặt 2 Đêm, Ưu Đãi Ít Nhất 20%

Lọc bởi:

Stayinthemoment

Cơ hội nhận ngay ưu đãi ít nhất 20% giá trị đặt phòng khi đặt ít nhất 2 đêm nghỉ. Ngoài ra, là thành viên của IHG® Rewards Club, quý khách được nhận thêm 10% giá trị ưu đãi. Trong tháng 9 này, lên kế hoạch ngay cho kì nghỉ sắp tới của bạn nhé.

Đăng ký thành viên IHG® Rewards Club ngay để nhận được nhiều ưu đãi hơn.

  • Thời hạn đặt chỗ: 04 đến 24 tháng Chín năm 2019
  • Thời hạn sử dụng: 07 tháng Chín 2019 đến 31 tháng Ba năm 2020

book now

Điều kiện và điều khoản:

  • Ưu đãi ít nhất 20% và thêm 10% dành cho thành viên IHG® Rewards Club.
  • Đặt trước 3 ngày, trả trước toàn bộ chi phí tại thời điểm đặt phòng và không được hoàn trả nếu hủy phòng hoặc không hiện diện.
  • Áp dụng tùy theo tình trạng lúc đặt phòng.
  • Áp dụng khi đặt dưới 10 phòng và không được kết hợp với các ưu đãi khác.
  • Điều kiện & điều khoản khác áp dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số +84 258 388 7777, gửi email cho chúng tôi về địa chỉ reservation.icnt@ihg.com.


Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn