We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

Trung tâm thể hình

Đừng để kì nghỉ này làm quý khách lơ là chế độ tập luyện của chính mình. Khám phá các thiết bị hiện đại của chúng tôi để có thể tự mình hồi phục và được truyền thêm năng lượng. Chúng tôi mang đến cho mọi đối tượng khách lưu trú quyền lợi sử dụng trung tâm thể hình miễn phí. Từ đầu đến chân, từ tim đến cơ bụng, trung tâm thể hình được trang bị đầy đủ các tiện nghi cần thiết này sẽ giúp chăm sóc một cách hoàn hảo hình thể của quý khách.

Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn