We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

CỘNG ĐỒNG

InterContinental Hotels & Resorts tin rằng chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên, di sản và cộng đồng tại nơi khách sạn tọa lạc, chúng tôi rất vinh hạnh làm đối tác tin cậy với National Geographic Center cho những nơi tham quan thiên nhiên bền vững.

Được thành lập bởi bộ phận Nghiên Cứu, Bảo Tồn và Khám Phá của National Geographic Mission Programs. Center for Sustainable Destinations (CSD) được dành riêng để bảo vệ những nơi đặc biệt của thế giới thông qua việc quản lý du lịch một cách phù hợp.

Chiến lược cốt lõi để đạt được sứ mệnh này là Geotourism, được định nghĩa là du lịch để duy trì hoặc tăng cường bảo vệ tính địa lý của một nơi - văn hóa, môi trường, thẩm mỹ, di sản, cũng như các cư dân đang cư trú tại nơi đây. Để phát triển sứ mệnh này, Phòng Địa lý quốc gia – Bản đồ, Lữ hành, Phương tiện truyền thông kỹ thuật số, Quảng cáo, và các bộ phận khác sẽ cộng tác về dự án CSD và chương trình với các tổ chức liên minh, cả toàn cầu và tại địa phương.

Bằng cách giao kết với các sở du lịch, chính quyền, các công ty du lịch, các chuyên gia du lịch, nhóm bảo tồn và gìn giữ cùng với cư dân và chính các khách du lịch - các dự án hợp tác này giúp phát triển và phổ biến thông tin nhằm thúc đẩy phương thức tiếp cận bền vững, mang lại lợi ích.

Tìm hiểu thêm tại  http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/index.html

Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn