We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

INTERCONTINENTAL NHA TRANG VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG ‘KHÁCH SẠN VEN BIỂN SANG TRỌNG 2018 VÙNG ĐÔNG NAM Á’ DO WORLD LUXURY HOTEL AWARDS TRAO TẶNG - 20 November 2018

Đây là năm thứ hai liên tiếp, InterContinental Nha Trang vinh dự đón nhận giải thưởng từ tổ chức “World Luxury Hotel Awards”, với...

Thông Tin Chi Tiết
INTERCONTINENTAL NHA TRANG BỔ NHIỆM VỊ TRÍ PHÓ TỔNG QUẢN LÝ - PHỤ TRÁCH MẢNG ẨM THỰC

INTERCONTINENTAL NHA TRANG BỔ NHIỆM VỊ TRÍ PHÓ TỔNG QUẢN LÝ - PHỤ TRÁCH MẢNG ẨM THỰC - 05 October 2018

Khách sạn InterContinental Nha Trang vui mừng thông báo sự bổ nhiệm Phó Tổng Quản Lý – Phụ Trách Ẩm Thực, bà Nathalie...

Thông Tin Chi Tiết

Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn